UddannelsesNYT                   

 l Industri l Transport l Byggeri l Offentlig gruppe l Privat service l Det grønne område l Ordblinde/talblinde l FVU/AVU/HF l Indvandrere l

 l IKV l AMU l Lærlinge l EGU l IGU l Voksenlærlinge l Uddannelsespakker l Kompetencefonde l Støtte/tilskud l Jobrotation l Planlægning l Skolebestyrelse l

 l Tilbage til forsiden l

LOKALE UDDANNELSESUDVALG

Inspiration til medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg

3F's LUU-håndbog om arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg - her er der en lang række gode tips til 3F's repræsentanter i de lokale uddannelsesudvalg.

Industriens Uddannelser har udgivet denne meget grundige "Præg industriens uddannelser. Håndbog til arbejdsmarkedets repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg".

Se TUR's temaside om de lokale uddannelsesudvalg - samt Industriens Uddannelsers LUU-vejledning. Her er der mange gode ideer til LUU-arbejdet.

 

VEU-centre

Alle AMU-udbydere og alle VUC-centre skal deltage i et VEU-center. Formålet med VEU-centrene er at brugerne (virksomheder og enkeltpersoner) bedre skal kunne overskue det samlede udbud af voksen- og efteruddannelse. Endvidere at man skal kunne få den nødvendige rådgivning på ét sted.

Se www.veu-center.dk - VEU-centrenes fælles hjemmeside.

 

Danske Erhvervsskoler og Gymnasier

DEG er organisationen for ledelserne og bestyrelserne på landets erhvervsskoler og gymnasier.

Se DEG's hjemmeside.

Bemærk specielt afsnittet om bestyrelsesarbejdet. Her er der en sand guldgrube af information og anbefalinger til medlemmerne af skolernes bestyrelser, information, der meget vel kan være relevant, også for medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg.

 

Love og regler

Lov om AMU-uddannelser

Lov om erhvervsskoler (institutionsloven)

Erhvervsuddannelsesloven

Bekendtgørelse om EUD (herunder lærlingenes retsforhold)

AMU institutionsvejledningen

Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Elevråd

Vejledning om fastholdelse af elever

Skolehjem (ophold/betaling)

Skolepraktikydelse - bekendtgørelse