UddannelsesNYT                   

 l Industri l Transport l Byggeri l Offentlig gruppe l Privat service l Det grønne område l Ordblinde/talblinde l FVU/AVU/HF l Indvandrere l

 l JOBTJEK l IKV l AMU l Lærlinge l EGU l Voksenlærlinge l GVU l Uddannelsespakker l Kompetencefonde l Jobrotation l Planlægning l LUU l Skolebestyrelse l

 l Tilbage til forsiden l

STØTTE OG TILSKUD TIL UDDANNELSE

VEU-godtgørelsen er for 2015 fastsat til 3.308 kr. pr. uge (89,41 kr/t). Det svarer til 80 % af den højeste dagpengesats. Se mere om VEU-godtgørelse på VEUG.dk.

 

AUB-refusionssatser 2015 for lærlinge

1. års elever: 2230/uge (60,27/t) ● 2. års elever: 2460/uge (66,49/t) ● 3. års elever: 2780/uge (75,14/t) ● 4. års elever: 3150/uge (85,14/t) ● Voksenlærlinge: 4560/uge (123,24/t)

 

SVU 2015

SVU-satsen er i 2015 fastsat til 3.308 kr. pr. uge (89,41 kr/t). Det svarer til 80 % af den højeste dagpengesats.

Bemærk, at man skal have været ansat i virksomheden i mindst 26 uger for at være berettiget til SVU.

En overskuelig internet-pjece om SVU kan hentes på SVU's hjemmeside.

 

Kompetencefonde

På de fleste af 3F's overenskomstområder er der kompetencefonde, der støtte uddannelsesaktiviteter.

MEN - støttekriterierne varierer fra område til område. Derfor skal du kigge nærmere på på, hvad der gælder for det område, du arbejder med.

Her på Uddannelsesnyt kan du finde information om de mange forskellige 3F-kompetencefonde.

 

Skolepraktikydelse i 2015

I Finansloven for 2015 er skolepraktikydelsen fastsat således:

- for under 18 årige: 680/uge (18,38/time)

- for 18-årige og derover: 1.628/uge (44,-/time)

 

Løntilskud for EUD-elever og lærlinge, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale

Hvis en lærling/elev har mistet sin praktikplads uden selv at være skyld i det, kan en virksomhed, der viderefører uddannelsesaftalen, få et ekstraordinært løntilskud, når han/hun er i praktik. Situtionen kan fx opstå, hvis den tidligere arbejdsgiver er gået konkurs.

Se mere - herunder støttesatserne - på AUB's hjemmeside.

 

Befordringstilskud - AMU

Kilometersatsen for beskæftigede er fra den 1. januar 2015 og fremefter på 1,03 kr. pr. km.

I forbindelse med transport mellem bopæl og uddannelsesstedet kan du få befordringstilskud til den del, der ligger udover 24 km. Du kan højst få til 576 km. pr. dag.

Er du indkvarteret under uddannelsen, kan du få befordringstilskud til den del, der ligger udover 24 km. Du kan dog højst få til 76 km. pr. dag.

Du må ikke have en uddannelse, der i niveau og varighed overstiger en erhvervsuddannelse eller en ligestillet uddannelse. Det vil sige, du må ikke have en uddannelse, som i sin tid krævede, at du havde en gymnasial uddannelse for at kunne komme ind. Har du en uddannelse på et højere niveau, kan du ikke få befordringstilskud - medmindre du ikke har brugt den de sidste fem år.

Et samlet tilskud pr. uddannelse på under 33 kr. udbetales ikke.

Yderligere oplysninger om betingelser, satser m.v. findes på den særlige VEUG hjemmeside.

 

Virksomhedens økonomi i forbindelse med ansættelse af voksenlærling

3F har udarbejdet et regneark som kan bruges til at udarbejde et overslag over en virksomheds samlede økonomi i forbindelse med at ansætte en eller flere voksenlærlinge.

 

Praktikpladstilskud til voksenlærlinge

Beskæftigelsesregionerne støtter virksomheder i "flaskehalsbrancher", der opkvalificerer specialarbejdere til faglærte. Støtten er på 30 kr. pr. praktiktime. Men det er forskelligt, hvilke fag der gives tilskud til i de 4 beskæftigelsesregioner, så man må ind og checke listen i den enkelte beskæftigelsesregion for at få klar besked.

Hovedstaden og Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland

Se også informationen på Jobnet.

 

Tilskud til vognmænd der uddanner unge lærlinge

TSU (Transportsektorens Uddannelsesfond) og GUU (Godstransportens Uddannelses- og Udviklingsfond) giver et kontant tilskud på 10.000 kr. til virksomheder, der uddanner unge lærlinge. Det er en betingelse at virksomheden er bidragyder til TSU eller GUU. DI/ATL-medlemsvirksomheder skal sende ansøgningen til ATL, c/o DI, DK-1787 København V. DE/DTL-virksomheder skal sende ansøgningen til Danske Erhverv, DK-1217 København K. Kontaktperson i 3F: Poul Christensen (tlf. 88921074). Kontaktperson i Danske Erhverv: Louise Holm Sommer(tlf. 9137 3107). Kontaktperson i DI/ATL: Niels Henning Holm Jørgensen (tlf. 21289011).

 

Yderligere oplysninger

AUB for virksomheder SVU (Statens VoksenUddannelsesstøtte) SU (Statens Uddannelsesstøtte) VEU-godtgørelse (loven)