UddannelsesNYT                   

l Industri l Byggeri l Offentlig service l Privat service l Det grønne område l Ordblinde/talblinde l FVU/AVU/HF l Indvandrere l IKV l AMU l Lærlinge l EGU l IGU l Voksenlærlinge l

l Uddannelsespakker l Kompetencefonde l Støtte/tilskud l Jobrotation l Planlægning l LUU l Skolebestyrelse l TUR l SUS l Lovpligtig efteruddannelse l AMUkurs.dk l

 l Tilbage til forsiden l

TRANSPORT

Aktive mentorer for lærlinge inden for transport og logistik - skal hjælpe lærlingene til bedre uddannelse

- nu med ekstra bonus fra uddannelsesfondene

En mentor hjælper lærlingen i gang i virksomheden og støtter under uddannelsesforløbet. Det kan blive afgørende for et godt uddannelsesforløb og for at både lærling og virksomhed får succes med uddannelsen.

Følg dette mentor-kursus og bliv en bedre mentor.

Klik og se de 6 korte videoer om, hvorfor det er en god ide med mentorer:

-Mentor i transportbranchen

-Ung og ny på arbejdsmarkedet

-Sådan afstemmer man forventninger

-Sørg for en ordentlig velkomst

-Samtale og feedback

-Sammenhæng mellem skole og virksomhed

Se TUR's artikel om mentorer og mentorkurset.

En række skoler landet over udbyder nu en "kursuspakke for mentorer" - se oversigten over skolerne på AMUkurs.dk.

Uddannelsesfondene på transportområdet har besluttet at yde ekstra bonus på 5000 kr. til virksomheder, der har haft en (nyuddannet) mentor tilknyttet den færdiguddannede lærling.

 

Transportuddannelser.dk og Jobitransport.dk - skal få mange flere unge til at uddanne sig inden for transport og logistik

www.transportuddannelser.dk og www.jobitransport.dk kan du møde nogle af landets nuværende dygtigste og mest ambitiøse transport- og logistiklærlinge. De unge tegner et virkelighedsnært og troværdigt billede af hvad det vil sige at være i gang med en transportuddannelse. Det er også muligt at skrive til og med dem, og få svar på spørgsmål, som ikke bliver besvaret på siden.

 

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 

Se oversigterne på amukurs.dk.

Se Uddannelsesguidens oversigt over AMU-uddannelser inden for transport og logistik samt inden for industriel vask og teltmontage.

Se også oversigten over transport- og logistikområdets AMU-kompetencebeskrivelser på TUR's hjemmeside 

 

AMU-kurser til vaskeriarbejdere

Uddannelsescentret i Roskilde en den eneste erhvervsskole i Danmark der er godkendt til at udbyde AMU-kurserne inden for vask.

Se omtalen af kurserne på UCR's hjemmeside.

 

Hjemmeside om MERITVEJEN

Har du arbejdet i transportbranchen i 4 år eller mere? - er du 25 år eller derover? - har du lyst til at blive faglært? Så er Meritvejen måske noget for dig.

Læs mere om Meritvejen på www.meritvejen.dk. Se også TUR's information om Meritvejen. PÅ TUR's hjemmeside kan du endvidere finde logbøger og eksempler på en virksomheds økonomi i forbindelse med at indgå uddannelsesaftale med en medarbejder om Meritvejen.

 

Efteruddannelsesudvalg

Transporterhvervets Uddannelser

SUS - referencegruppe for Vaskeriindustrien

SUS - referencegruppen for festudlejningsbranchen

 

Kompetencefondene inden for transport og logistik

Kompetencefondene inden for transport og logistik yder tilskud til kompetenceafklaring, ordblindeundervisning, forberedende voksenundervisning,  aftalt uddannelse, selvvalgt uddannelse og uddannelse i opsigelsesperioden.

Læs mere på PensionDanmark's hjemmeside.

 

Lovpligtig grund- og efteruddannelse af erhvervschauffører

Se den udførlige information på Trafikstyrelsens hjemmeside.

 

Erhvervsuddannelser (EUD)

Link til TUR's information om EUD inden for transport og logistik

Link til internet-version af TUR's pjece om erhvervsuddannelser inden for transport og logistik (den "rigtige" pjece kan rekvireres ved henvendelse til TUR - tlf. 35878700)

Fisker - læs mere om uddannelsen til erhvervsfisker (med blåt bevis) på www.blivfisker.nu.

Erhvervsuddannelsen til teater- udstillings- og eventtekniker.

 

Lærlinge er en god investering

En lærling - det har vi ikke råd til!

Denne opfattelse er ret udbredt. Men langt fra sand. I hvert fald ikke når det gælder lærlinge inden for godstransport. Dette bevises i en pjece med titlen Lærlinge er en god investering, som er udgivet af TSU (Transportsektorens Uddannelsesfond). I pjecen gennemgås 4 helt konkrete uddannelsesforløb, alle til faglært godschauffør. I alle 4 tilfælde er resultatet et økonomisk overskud – på henholdsvis 35.000, 82.000, 103.000 og 140.000 kr. Regnestykkerne et stillet op på den måde, at værdien af lærlingens arbejde i praktikperioderne samt bonus fra TSU (10.000 kr.) indregnes som indtægt. Hertil lægges tilskud fra Arbejdsgiverens Elevrefusion. På udgiftssiden findes lønnen til lærlingen .

Pjecen anbefales i forbindelse med dialog med vognmænd om ansættelse af unge lærlinge.

 

Bogpakker til lærlinge

To fonde på transportområdet - Transportsektorens Uddannelsesfond (TSU) og Godstransportens Udviklings- og Uddannelsesfond (GUU) - finansierer bogpakker til lærlinge inden for transport og logistik. Det er en betingelse at virksomheden er bidragyder til TSU eller GUU samt at lærlingen er medlem af 3F. Bogpakkerne rekvireres gennem TUR-Forlag.

Læs mere om bogpakkerne på TUR Forlags hjemmeside.

 

Tilskud fra TU eller GUU til vognmænd, der uddanner lærlinge

TSU (Transportens Udviklingsfond) og GUU (Godstransportens Uddannelses- og Udviklingsfond) giver et kontant tilskud på 10.000 kr. til virksomheder, der uddanner lærlinge.

Det er en betingelse: 1) at virksomheden er bidragyder til TSU eller GUU, 2) at lærlingen ved aftalens indgåelse er max 25 år (bemærk dog, at TSU også yder tilskud til virksomheder, der uddanner voksenlærlinge, hvis udannelsesaftalen er indgået i 2013).

Beløbet udbetales til virksomheden når uddannelsen er gennemført.

Medlemmer af ATL skal henvende sig til ATL, c/o DI, DK-1787 København V.

Medlemmer af DTL-arbejdsgiver under Dansk Erhverv skal henvende sig til DTL/Dansk Erhverv, Børsen, DK-1217 København K.

 

Kontakt

Kim Poder/ 889 20326 / kim.poder@3f.dk

Poul Christensen / 889 21074 / poul.christensen@3f.dk