UddannelsesNYT                   

 l Industri l Transport l Byggeri l Offentlig gruppe l Privat service l Det grønne område l Ordblinde/talblinde l FVU/AVU/HF l Indvandrere l

 l IKV l AMU l Lærlinge l EGU l IGU l Uddannelsespakker l Kompetencefonde l Støtte/tilskud l Jobrotation l Planlægning l LUU l Skolebestyrelse l

 l Tilbage til forsiden l

VOKSENLÆRLINGE (EUV)

3F pjece om EUV (erhvervsuddannelse for voksne)

Se 3F's information om de typer af forløb, som personer over 25 år kan deltage i hvis de vil være faglærte.
Folderen kan rekvireres fra 3F's ekspedition - varenr. 6130.

 

Industri

Se industriens uddannelsesportal - Industriens uddannelser

 

Transport

Voksenlærlinge giver (mange) penge i kassen.

Både vognmanden og chaufførerne kan tjene på Meritvejen (se mere herom på TUR's hjemmeside). Vognmanden kan hjemtage diverse tilskud fra AUB eller beskæftigelsesregionen. De fleste af overenskomsterne transport- og logistikområdet sikrer en lønstigning på 4 kroner i timen til de medarbejdere, der har svendebrev som faglærte chauffører, lagerarbejdere m.v.

 

Service

Se Uddannelsesguidens information om EUV-vejen til serviceassistent

 

Offentlig service

PAU, den pædagogiske assistentuddannelse, har et særligt forløb for voksne

 

AUB-refusionssatser 2019 for voksenlærlinge

AUB's refusionssats for 2019 for voksenlærlinge er på 5.150/uge (139,18/t). Se https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/AUB/AERs_loenrefusion#tab4

 

 

Voksenlærling-tilskud

Beskæftigelsesregionerne støtter virksomheder i "flaskehalsbrancher", der opkvalificerer specialarbejdere til faglærte. Men husk, at der kun kan gives tilskud, hvis voksenlærlingen ikke allerede har en uddannelse. Husk også, at og "gamle" uddannelser gennemført for mere end 5 år siden er en forhindring for tilskud fra beskæftigelsesregionen.

Kriterierne kan være forskellige i de 8 beskæftigelses-regioner, så man må ind og checke listen i den enkelte beskæftigelsesregion for at få klar besked.

 

Regneark til beregning af virksomhedens økonomi i forbindelse med ansættelse af voksenlærlinge

3F har udarbejdet et regneark som kan bruges til at udarbejde et overslag over en virksomheds samlede økonomi i forbindelse med at ansætte en eller flere voksenlærlinge.

 

Kontakt

3F's uddannelseskonsulenter kan hjælpe med yderligere oplysninger. Se oversigten.